2014_forhandlinger.jpg

Fremdrift og videre arbeid med Bymiljøavtalen

I Nasjonal Transportplan (NTP) fremgår det at det er de ni største byene som skal fremforhandle Bymiljøavtaler. Samferdselsdepartementet har prioritert å forhandle ferdig med de fire største byene før forhandlingene starter med de øvrige fem byområdene, hvorav Kristiansandsregionen er ett. 

Forhandlingene med de fire største byene er foreløpig ikke avsluttet. Det vil derfor ta noe tid før de neste fem byområdene kan komme i forhandlingsposisjon. 

Kristiansandsregionen arbeider videre med et forslag til Bymiljøavtale. Så snart det foreligger lokalpolitisk tilslutning til forslaget, vil man be om å starte forhandlinger med staten. Samferdselsdepartementet er blitt orientert om fremdrift og hovedtrekk i forslaget. 

Departementet har gjort det klart at man må ha på plass prinsippvedtak for lokal finansiering, før man kan komme i forhandlingsposisjon. Denne finansieringen består først og fremst av bompenger, men også diverse offentlige tilskudd fra Fylkeskommune og kommuner. Prinsippvedtaket som må på plass gjelder hvordan bompengesystemet er tenkt bygget opp:

  • Hvor skal bommene stå
  • Takstnivå og rabattordninger samt eventuelt månedstak
  • Om det fortsatt skal være tidsdifferensierte satser 

Det må fattes prinsippvedtak om dette i Fylkeskommunen og kommunene.