Bymiljøavtaleforhandlinger er nå startet.jpg

Forhandlingene starter opp

I Bymiljøavtalen er det en målsetting om å doble kapasiteten i kollektivsystemet. Harald Furre illustrerte dette med modellen av en eldre engelsk buss fra samferdselsministerens rikholdige samling av modellkjøretøyer. Det er dog en nyere variant som skal brukes i Kristiansandsregionen. Bildet fra venstre: Harald Furre, Tom-Christer Nilsen og Terje Damman.

Mandag 23 mars møtte forhandlingsutvalget (Harald Furre, Terje Damman og Torhild Bransdal) statssekretær Tom-Christer Nilsen i Samferdselsdepartementet og Lars Aksnes i Vegdirektoratet for å starte opp forhandlingene om en fremtidig Bymiljøavtale i Kristiansandsregionen. Det ble diskutert en tidsplan for forhandlingene og enkelte generelle problemstillinger ble diskutert.

De overordnede rammene for hva Departementet kan forhandle med byregionene om, vil bli avklart i den kommende Nasjonal Transportplan (NTP). NTP blir normalt vedtatt i midten av juni.Samferdselsdepartementet vil deretter lage et mandat som skal ligge til grunn for forhandlingene.

Parallelt med Bymiljøavtalen arbeider Statens Vegvesen med en byutredning. Selv om byutredningen ikke er ferdig før ved årsskiftet er det forventet at man har foreløpige resultater som er gode nok til at man kan starte forhandlingene om det konkrete innholdet i en Bymiljøavtale i august.