measuring-success.jpg

Målemetode - nullvekstmålet

Samferdselsdepartementet har sendt ut brev til berørte byregioner om en endring av målemetoden for nullvekstmålet.

Endringen gjelder de fire største byregionene hvor det fra 2020 blir kommunesammenslåinger. I utgangspunktet skal det telles antall kjørte kilometer men for de berørte kommunene legges det opp til at det er trafikken i de bymessige områdene som skal telles. Dette gjør at det blir større samsvar mellom hvor det telles og hvor man har gode virkemidler å sette inn.

Selv om denne ordningen er siktet inn mot de fire største byområdene, håper vi at dette også kan være aktuelt for Kristiansandsregionen.