JOMA_Büromöbel_Pause1[1].jpg

Stilt i bero inntil videre

Arbeidet med bompengefinansiering av byvekstavtalen ble tidlig i høst stilt i bero inntil videre.

Det ble samtidig besluttet at det skulle utarbeides en egen bompengefinansiering av Gartnerløkka-prosjektet.

Saken om en byvekstavtale vil trolig komme opp igjen sent i 2019.